ติดต่อเรา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  (University Business Incubators)

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ชั้น 3  อาคารสิรินธร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96  หมู่  3  ถนน พุทธมณฑล สาย 5  ต. ศาลายา

อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170

อาจารย์สุภาวดี  , อาจารย์ธัญญาลักษณ์  โทร  02-4416000  ต่อ  2870, 2701, 2702

 ———————————————————–