เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2588 ชมรมผู้ประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สนับสนุนโดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาการสร้างเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการ” ณ ห้อง A310 ชั้น 3 อาคารสิรินธน

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ

rmutr_ubi_7-9-58-1 rmutr_ubi_7-9-58-2
rmutr_ubi_7-9-58-3 rmutr_ubi_7-9-58-4
rmutr_ubi_7-9-58-5 rmutr_ubi_7-9-58-6
rmutr_ubi_7-9-58-7 rmutr_ubi_7-9-58-9
rmutr_ubi_7-9-58-10 rmutr_ubi_7-9-58-11
rmutr_ubi_7-9-58-12 rmutr_ubi_7-9-58-13
rmutr_ubi_7-9-58-14 rmutr_ubi_7-9-58-15
rmutr_ubi_7-9-58-16 rmutr_ubi_7-9-58-17
rmutr_ubi_7-9-58-18 rmutr_ubi_7-9-58-19
rmutr_ubi_7-9-58-20 rmutr_ubi_7-9-58-21
rmutr_ubi_7-9-58-22 rmutr_ubi_7-9-58-24
rmutr_ubi_7-9-58-25 rmutr_ubi_7-9-58-27
rmutr_ubi_7-9-58-28 rmutr_ubi_7-9-58-29
rmutr_ubi_7-9-58-30 rmutr_ubi_7-9-58-31
rmutr_ubi_7-9-58-32 rmutr_ubi_7-9-58-33