rmutr_ubi_27-5-58-5วันที่26พ.ค.58  ผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มาแสดงสินค้าทดสอบตลาดที่งานโอทอปเมืองทองธานีโดยมีที่ปรึกษาและศูนย์ฯมาเยี่ยมชมการจัดจำหน่ายค่ะ 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ

rmutr_ubi_27-5-58-1 rmutr_ubi_27-5-58-3

rmutr_ubi_27-5-58-4 rmutr_ubi_27-5-58-6rmutr_ubi_27-5-58-2